//-->

Tarihin Derinliklerine

Dagistan Cumhuriyeti 14 Egitim

Dağıstan Cumhuriyeti (14) Eğitim

1989 rakamlarına göre Dağıstan'da 600 orta dereceli okul, 27 meslek lisesi ve Dağıstan Devlet Üniversitesi'ne bağlı beş yüksek okul vardır. Sovyetler döneminde fen bilimlerine ve materyalist felsefeye çok büyük önem verilmiş ve ateizm dersi eğitimin hemen tüm kademelerinde okutulmuş, din eğitimine hiç yer verilmemiştir. Bu politikanın, Dağıstan halkının bugün yaşadığı alkolizm, hırsızlık, adam öldürme, soygun, intihar, boşanma....gibi sosyal ve ahlakî bunalımların artmasında etkili olduğu ve bu manevi boşluğun en az yaşanan ekonomik kriz kadar bu konuda belirleyici faktör olduğu görülmektedir. Halihazırdaki durumda eğitimin prestijinin düşmesi dışında pek bir şeyin değiştiği de söylenemez.


Türk özel teşebbüsü de Dağıstan'da eğitim yatırımlarına ilgi duymuştur. Antalya ve Bursalı işadamları, yukarıda sözü edildiği gibi, Mohaçkale, Derbent ve Botlıh şehirlerinde Türkiye'deki Anadolu Liseleri statüsünde 4 orta dereceli ve bir yüksek öğretim kurumu (Derbent Hümaniter Enstitüsü) açmış bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarının öğretim dili Türkçe olup öğretim elemanlarının büyük bir kısmı Türkiye'den sağlanmaktadır. Yerli halkın büyük ilgi ve teveccühünü kazanan ve kaliteye büyük önem veren bu kurumların Türkiye'nin dış dünya, özellikle Kafkas ülkeleri ile olan ilişkilerinde önemli bir köprü vazifesi göreceğini söylemek mümkündür.

 Kaynak : http://turktarih.net/tarih/959/dagistan-cumhuriyeti-14-egitim
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=