//-->

Tarihin Derinliklerine

Dagistanda El Sanatlari

Dağıstan Cumhuriyeti (13) El sanatları

Dağıstan'da XI-XIV. Yüzyıllar arasında Müslüman Türkler'in etkisiyle figüratif taş heykelciliği gelişmiştir. Bu okulun merkezinin küçük Kubaçi kenti olduğu sanılmaktadır. Eserlerin bir çoğu Leningrad, Louvre ve ABD müzelerinde sergilenmektedir. Kubaçi adı XV ve XVI. Yüzyıllarda İran'da yapılan ve büyük bir bütünlük arzeden bir grup İslâm seramiği için de kullanılmaktadır. Dağıstan'da demircilik ve halıcılık da geleneksel el sanatları arasındadır.

Kubaçi'de el sanatlarında ihtisaslaşma da görülmüştür. Kimileri imalâtta, kimileri boyamada, kimileri de süslemede ihtisaslaşarak işinin erbabı haline gelmiştir. Kız olsun erkek olsun, çocuklar da küçük yaşlardan itibaren eğitilerek mesleğe kazandırılmaktadır.
Balhar köyü ise çömlek işlerinde ihtisaslaşmış durumdadır. Ancak bu işde yalnız kadınlar çalışır, erkekler kil temini ve pazarlamak işleriyle meşgul olmaktadır. Bu sanat dalında da kızlar, küçük yaşlardan itibaren anneleri tarafından eğitilmektedir. Ancak Balhar'da bu sanatın son yıllarda eski câzibesi azalmış bulunmaktadır.

El sanatlarında Tabasaranlar'ın ayrı bir yeri bulunmaktadır. Tabasaran kadınları çok eskiden beri dünyaca ünlü kaliteli halıların üretimiyle meşhurdurlar. Tabasaran'da orijinal Safar-Çeçne, Murad-Çeçne, Vartar-Çeçne, Sabyat-Çeçne işlerinde tabiatın zengin güzellikleri canlandırılırı. Kadınlar, ceviz kabuğu gibi bitkilerden yaptıkları boyalarla halılar üzerinde tabiatın doğal renklerini aksettirmeğe çalışmaktadırlar.

Kaynak : http://turktarih.net/tarih/958/dagistan-cumhuriyeti-13-el-sanatlari

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=