//-->

Tarihin Derinliklerine

Kafkasya 6 Kafkasyadan Gocler

Kafkasya (6) Kafkasya'dan Göçler

1850'li yılların ilk yarısında bazı Kafkasyalı ailelerin gönüllü olarak Osmanlı topraklarına göç ettiği bilinmektedir. Kırım savaşı sırasında mecburî bir hareket haline gelen göç olayı, 1862-1865 yılları arasındaki üç yılda zirveye ulaşmış ve 1877-1878, 1890-1908 yılları arasında yoğunlaşarak 1920'lere kadar süregelmiştir. Kafkasya'dan yola çıkan göç kafilelerinin hareketlenme zamanları Osmanlı-Rus ilişkilerindeki değişiklikleri yakından takip etmiştir. Kafkasya'dan Osmanlı ülkesine doğru gelişen tarihi bir mecburiyetin doğurduğu bu kitle göçleri, Osmanlı Devleti'nin sosyal, etnik ve dinî kompozisyonunu radikal olarak etkileyen bir nüfus hareketidir. Bu göç üzerine oluşmuş zengin literatürde, kaynakların çoğunda Türk-Turan kökenli boylar -varlıkları bilinmesine rağmen- herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan "Kafkasyalı" veya daha çok "Çerkes" genel adı ile adlandırılmışlardır.
1783 yılında İmam Mansur hareketi ile başlayan, 1829-1864 yılları arasında sürekli gelişen Kafkasya Tasavvufi bir akım olan Müridizmi Kuzeydoğu Kafkasya'daki bütün Müslüman toplulukların ortak kimliğinin teşekkülünde büyük bir rol oynamış ve bütün Kafkasyalıları bu kimlik etrafında birleştirerek harekete geçirmeyi başarmıştır. Bu sebeple bu genel adlandırma bir mahzur teşkil etmemiştir.

Kaynak :http://turktarih.net/tarih/939/kafkasya-6-kafkasyadan-gocler

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=