//-->

Tarihin Derinliklerine

Kuzey Kafkasya ile Ilgili Olarak AGITe Sunulan Kapsamli Rapor

Dağistan_ Kuzey Kafkasya ile İlgili Olarak AGİT'e Sunulan Kapsamlı Rapor

Avrupa'da ve dünyada barışın, güvenliğin, huzurun tesisi için, dünyada yeni bir siyasi hukuki anlayış çerçevesinde işbirliği yapılması zorunludur. Devletlerin emperyalist gelenek ve alışkanlıklarını sürdürmeleri halinde barış ve güvenliğin tesisi mümkün değildir. Barış ve güvenlik, her toplumun hakkını alabildiği, gücü olanın güçsüzü ezmediği, hukukun ve "hukuk normu karşısında eşitlik ilkesinin, adaletin hakim olduğu bir dünyada gerçekleşebilir. İnsan hak ve özgürlüklerini korumayı esas alan demokratik düzen, barışın da yegane teminatıdır. Günümüzde, Avrupa'da barış ve güvenliğin en çok tehdit altında bulunduğu bölge Kuzey Kafkasya'dır. Çeçenistan'da Rusya Federasyonunun haksız, vahşi işgali ve katliamı sürmektedir. Abhazya ve Güney Osetya diğer önemli çatışma bölgeleridir.

  Rusya Federasyonu, AKKA sınırlarını çok aşan ölçülerde Kuzey Kafkasya'ya büyük askeri güç toplamıştır. Bu büyük askeri güç, çatışmaya taraf olmayan toplumlara da zarar vermekte, onlar için de sürekli tehdit oluşturmaktadır. Avrupa siyasi camiası (devletleri) Kuzey Kafkasya'daki sorunların adalet ve barış ilkelerine uygun olarak halledilebilmesi için ciddi ve etkili çaba sarf etmek yükümlülüğündedir. Bu yükümlülüğün kabul edilebilir şekilde yerine getirilebilmesi için, bu günkü olayların temelindeki tarihi ve sosyal gerçekler tarafsız, objektif şekilde hatırlanmalı, önemle dikkate alınmalıdır. Özellikle ve öncelikle Rusya Federasyonu'na şu gerçeklerin hatırlatılması faydalıdır: Rusya Federasyonu, dünyada en geniş coğrafi alana hakim olan devlettir. Bu alan aynı zamanda dünyada en büyük ekonomik potansiyeli doğal kaynakları da ihtiva etmektedir.

 Çeçenistan, Rusya federasyonunun 1/1.000'i genişliğinde, çok küçük bir ülkedir. Tüm Kuzey Kafkasya ise Rusya Federasyonu'nun 1/200'ü kadardır. Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya'nın ekonomik potansiyeli de Rusya'ya göre çok düşüktür. Hukuk ve adalet ilkeleri bir tarafa, mantık ve matematik ilkeleri çerçevesinde Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya'da meşru bir menfaati yoktur. Bunun yanında Kuzey Kafkasya'daki halihazır konum Rusya Federasyonu ekonomisine büyük külfet yüklemektedir. Bu durum tüm Rusya halkına zarar vermektedir. Rusya federasyonunun Çeçenistan'daki halihazır durumu, bu devletin "emperyalist devlet" geleneğini sürdürmekte olduğunu ortaya koymaktadır.

KAYNAK :http://www.turktarih.net/t-968-dagista-cumhuriyeti-22-kuzey-kafkasya-ile-ilgili-
olarak-agite-su-ula-kapsamli-rapor.html
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=