//-->

Tarihin Derinliklerine

Kuzey Kafkasyanin Kisa Tarihi Ve Ortak Kulturu

Kuzey Kafkasya'nın Kısa Tarihi Ve Ortak Kültürü

Çeçenistan, Abhazya ve Güney Osetya'yı da içine alan Kuzey Kafkasya, Karadeniz'den Hazar Denizine uzanan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın kuzeyinde yer alan, kuzeyde Kuban ve Kuma ırmaklarıyla sınırlandırılan coğrafi bölgedir. Bölge, insanlığın bilinen tarihinin en eski dönemlerinden beri dikkati çekmiştir. Kuzey Kafkasya'nın otokton halklarına Ortadoğu ve bazı Avrupa ülkelerinde Çerkesler ortak adı verilmektedir. Bu ad bazen yalnızca Kuzey Batı Kafkasya halkları için kullanılmaktadır. Kuzey Kafkasya'nın otokton halkları 10 farklı dil ile bu dillerin 40'a yakın lehçelerini konuşurlar. Bazı tarihçiler, insanlık tarihinin en eski belgelerinden bazılarının Kafkas dillerinde olduğunu yazmışlardır. Kuzey Kafkasya eski çağlarda Karadeniz sahilindeki kolonileri vasıtasıyla eski Yunanistan, Roma-Bizans, Orta Çağın İtalyan siteleriyle ilişki içinde olmuştur. Kuzey Kafkasya, çok sayıda farklı dillere karşın, eski, köklü bir ortak ve kendine özgü kültür alanı olmuştur. Bir İngiliz tarihçisinin ifadesiyle "Asya'nın en gelişmiş toplum kültürüne sahip halkı, Kuzey Kafkasyalılardır."

  Bu nitelendirme, 19. yüzyıl öncesi Kuzey Kafkasya'ya aittir. Kuzey Kafkasya'nın otokton halkları en eski dönemlerinden itibaren semavi dinlerle tanışmışlar. Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık tarih boyunca farklı ölçülerde yaygınlaşmıştır. Halen Kuzey Kafkasya otoktonlarında her üç dinin de mensupları vardır. Dil ve din farklılıklarına rağmen köklü ortak kültür birlik düşüncesini daima ön planda tutmuştur. Bu yönden dünyanın en ilgiye layık bir bölgesidir. Kuzey Kafkasya halkları tarihin hiçbir döneminde, başka toplumlara saldırmamış, başka ülkeleri işgal etmemişlerdir. Bu yönleriyle savaşçı değil barışçı toplumlardır. Ancak kendileri saldırıya uğradığında, toplumsal yapılarını, kültürlerini ve ülkelerini inatla savunmuşlardır. Bu halklar, çok uzun tarih boyunca 19. yüzyıl sonlarındaki Rus işgaline kadar, bağımsız ve kendi geleneksel-toplumsal düzenlerinin sağladığı barış ve güven ortamı içinde yaşamışlardır. Kuzey Kafkasya halkları her dönemde kendilerine özgü toplumsal düzenin üstünlüğünü düşünmüşlerdir.
 
KAYNAK :http://www.turktarih.net/t-969-dagista-cumhuriyeti-23kuzey
-kafkasya-i-kisa-tarihi-ve-ortak-kulturu.html
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=